معرفی کتاب مهندسی کاربردهای متریک های نرم افزاری

معرفی کتاب مهندسی کاربردهای متریک های نرم افزاری
کتاب مهندسی کاربردهای متریک های نرم افزاری از هشت فصل تشکیل شده است که در زیر در مورد هر کدام از فصل ها شرح مختصری آورده شده است:   فصل ۱: کلیات مهندسی نرم ­افزار مه...
بیشتر بخوانید

عوامل موفقیت و شکست پروژه های نرم افزاری

عوامل موفقیت و شکست پروژه های نرم افزاری
بحران نرم افزار چیست؟ توسعه نرم افزار در سال های اخیر دچار تحولات گسترده ای شده است، نرم افزار عاملی حیاتی در گردش کار موسسات، کارخانجات، صنعت حمل و نقل، پزشکی، بانکداری،...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار

معرفی کتاب روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار
معرفی کتاب روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار حوزه نیازمندی های نرم افزاری یکی از مهمترین حوزه ها در توسعه نرم افزار است و با وجود پیشرفت های چشم گیر، مهندسی نیازمند...
بیشتر بخوانید