عوامل موفقیت و شکست پروژه های نرم افزاری

عوامل موفقیت و شکست پروژه های نرم افزاری
بحران نرم افزار چیست؟ توسعه نرم افزار در سال های اخیر دچار تحولات گسترده ای شده است، نرم افزار عاملی حیاتی در گردش کار موسسات، کارخانجات، صنعت حمل و نقل، پزشکی، بانکداری،...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار

معرفی کتاب روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار
معرفی کتاب روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار حوزه نیازمندی های نرم افزاری یکی از مهمترین حوزه ها در توسعه نرم افزار است و با وجود پیشرفت های چشم گیر، مهندسی نیازمند...
بیشتر بخوانید

معرفی کتاب اثر مرکب

معرفی کتاب اثر مرکب آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمد شما این کتاب یکی از بهترین و کاربردی­ ترین کتاب ها در حیطه موفقیت در زندگی، کسب و کار اثر دارن هاردی با نوشتاری از...
بیشتر بخوانید