زندگی در لحظه اکنون

زندگی در لحظه اکنون
بهترین طرز زندگی، زندگی کردن در لحظه اکنون است.  باید خداوند را شکرگزار باشیم که به ما فرصت دیگری برای زندگی کردن داده است. هر روز جدید یک معجزه است. قبل از شروع هر...
بیشتر بخوانید

ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به خود

ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به خود
خودشناسی نخستین قدم در ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به خود، آگاهی یافتن از خود(خودشناسی) است. در قدم دوم باید مطمئن شویم که ذهنیتی که از خود داریم همیشه مثبت است. ذهنیتی که از خ...
بیشتر بخوانید

احساس ارزشمندی و راه های افزایش آن

احساس ارزشمندی و راه های افزایش آن
تعریف احساس ارزشمندی تعریفی که خودتون از خودتون دارید اینکه خود را چگونه انسانی می بینید نه تعریفی که دیگران از شما دارند هیچ ربطی به دستاوردهایتان در زندگی ندارد دلایل ک...
بیشتر بخوانید

پنج گام تا افزایش اعتماد به نفس

پنج گام تا افزایش اعتماد به نفس
پنج گام تا افزایش اعتماد به نفس از جک کنفیلد   اگر می خواهید در ساختن زندگی ایده التان موفق باشید ابتدا باید باور کنید که توانایی ساختن آن را دارید. باید باور داشته...
بیشتر بخوانید